O mnie

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, lingwistka i dydaktyk. Od 2011 roku na ścieżce rozwoju świadomości. Nauczycielka świadomości, pracuję autorską metodą PODRÓŻY ŚWIADOMOŚCI

Ukończyłam Szkołę Doradztwa Szamańskiego Arvick Baghramian przy ośrodku TU i TERAZ Nowe Kawkowo, szkołę MA-URI Healing Art przy Instytucie MA-URI w Nowej Zelandii, USUI REIKI (poziom 1 i poziom 2) u Arvick Baghramian, kurs podstawowy RECALL HEALING (poziom 1, 2, 3) oraz zaawansowane kursy tematyczne RECALL HEALING. 

BALANS – UZDRAWIANIE ENEGERTYCZNE

Praktyki z nurtu neoszamanizmu, systemu uzdrawiania MA-URI i systemu USUI REIKI to kluczowe jakości, które określają mnie jako narzędzie uzdrawiającego pola świadomości i nawigatora po światach świadomości. Połączenie twórczego wglądu w istotę tych praktyk z wiedzą z obszaru nauk kognitywnych, biologii totalnej i fizyki kwantowej, zaowocowało podejściem i praktyką, którą określiłam jako PODRÓŻE ŚWIADOMOŚCI. 

Potrzeba definicji przyszła po jednej z sesji na odległość dla syna mojej przyjaciółki.  Zauważyłam wówczas jak płynnie i twórczo łączyły się w niej techniki z różnych systemów uzdrawiania. Nie potrafiłam nazwać, tego czego doświadczałam i sposobu w jaki pracowałam. Wówczas przyszło olśnienie: nazwa i kategoria to przecież zmienne reprezentatywne dla umysłu, a energia operuje częstotliwościami, łączy więc jakości, ze względu na częstotliwości ich wibracji, nie ze względu na nazwę! W ponad-umysłowym stanie świadomości przestaje obowiązywać umysłowa kategoryzacja uwikłana w tradycję, kulturę, wyznanie itp., odniesieniem stają się pasma częstotliwości wibracji, dlatego w naturalny sposób uaktywniają się techniki, które umysł zaklasyfikował do różnych systemów uzdrawiania. 

Tak, ale paradoksalnie wciąż potrzebowałam słowa klucza otwierającego przestrzeń dla wyjaśnienia, opisu kiełkującego właśnie podejścia i praktyki, potrzebowałam przestrzeni, w której jako praktyk poczuję się w przepływie. Jak bumerang wróciło do mnie słowo ŚWIADOMOŚĆ Zagadnienie świadomości zgłębiałam przez wiele lat, w jednej chwili poczułam, że mam moje słowo klucz i tak otworzyła się przede mną przestrzeń PODRÓŻY ŚWIADOMOŚCI.