BALANS – UZDRAWIANIE ENERGETYCZNE

BALANS – UZDRAWIANIE ENERGETYCZNE – to podejście dla osób, które odczuwają potrzebę wsparcia energetycznego, przywrócenia równowagi energetycznej i swobodnego przepływu energii życiowej oraz uzdrowienia przyczyn braku równowagi energetycznej, osłabienia mocy wewnętrznej, zakłóceń i blokad w przepływie energii życiowej. W podejściu BALANS – UZDRAWIANIE ENERGETYCZNE proponuję sesje Po-Moc, w których sięgam po narzędzia z nurtu neoszamanizmu, systemu uzdrawiania MA-URI i systemu uzdrawiania USUI REIKI.

BALANS – UZDRAWIANIE ENEGERTYCZNE

PO-MOC
uzdrawianie – wzmacnianie – transformacja
w serii po 4 sesje

Sesje dedykowane przywracaniu:

 • swobodnego przepływu energii życiowej/duchowej
 • wzmacnianiu ciała fizycznego,
 • równowagi energetycznej,
 • wewnętrznej mocy, radości życia i motywacji do działania,
 • połączenia z głęboką intuicją, wewnętrzną mądrością i powołaniem Duszy, które nadaje życiu poczucie sensu, celu i pełni,
 • poczucia spójności wewnętrznej,
 • poczucia kompletności,
 • poczucia siebie jako wielowymiarowej istoty duchowej,
 • poczucia przepływu i obfitości w życiu zawodowym i prywatnym, w relacjach interpersonalnych i w związkach.

Sposób pracy

W zależności od potrzeb i preferencji klienta proponuję trzy warianty pracy: na podstawie zdjęcia, na skypie lub stacjonarnie. W przypadku pracy na podstawie zdjęcia ustalam z klientem dzień i godzinę, w której zacznę pracować – zazwyczaj  dla każdej sesji z osobna. W czasie trwania sesji, klient może zajmować się czynnościami życia codziennego z wykluczeniem: prowadzenia pojazdów mechanicznych, obsługi maszyn, prac na wysokości itp. – tę kwestię omawiam szczegółowo z klientem. Najlepiej jednak, by w trakcie sesji odpoczywał. Po sesji klient otrzymuje nagranie audio, ale ma także do wyboru dwa inne warianty: nagranie sesji + opracowanie sesji; nagranie sesji + spotkanie na skypie w celu omówienia przebiegu sesji i wyjaśnienia kluczowych wątków.
Liczba serii zależy od zagadnień, z którymi pracujemy oraz woli i decyzji klienta.

Podczas sesji Po-Moc podróżuję do światów poza uzgodnioną rzeczywistością, w tym wymiarze spotykam się z klientem, a mówiąc bardziej precyzyjnie widzę jego energetyczny wymiar, to znaczy jego Duszę, podczas gdy jego ciało fizyczne odpoczywa lub zajmuje się czynnościami życia codziennego (z wykluczeniem wskazanych wyżej czynności, przy czym tę kwestię omawiam szczegółowo z klientem). W przypadku sesji stacjonarnych w zależności od potrzeb klienta włączam do sesji techniki bodyworku Ma-uri oraz techniki REIKI – wariant pracy bezpośredniej.   

Pracując w połączeniu z wszechobecnym uniwersalnym polem świadomości, a ściślej z uzdrawiającymi energiami z tego pola:

 • oczyszczam ciała subtelne z zakłóceń i blokad powstałych w obecnym życiu oraz tych dziedziczonych z pokoleń lub niesionych z wcieleń. Docieramy także do ich pierwotnych przyczyn i uzdrawiamy je, to znaczy: zamykamy niedokończone historie, których konsekwencje obciążają aktualne życie, hamując ekspresję pełni potencjału i utrudniając wejście na ścieżkę powołania Duszy;
 • przywracam moc energii życiowej (duchowej) osłabioną z różnych przyczyn, np. w wyniku życia w oderwaniu od powołania naszej Duszy, odniesionych ran emocjonalnych (odrzucenia, porzucenia, niesprawiedliwości, upokorzenie, zdrady), przebytych chorób i innych trudnych doświadczeń;
 • odzyskuję fragmenty ciała energetycznego utracone w wyniku doświadczeń – z obecnego życia lub innych wcieleń – tak trudnych dla Duszy, że jej aspekt pozostał zamrożony w momencie tego doświadczenia, lub schronił się w bezpiecznej przestrzeni światów poza uzgodnioną rzeczywistością. Fragment Duszy mógł także zostać „skradziony” przez kogoś, komu spodobały się jakości, które reprezentuje. Tak czy inaczej, wraz z utratą aspektu Duszy człowiek traci określone jakości, np. motywację do działania, radość życia, spontaniczność, może mieć poczucie niekompletności, braku spełnienia, odczuwać apatię, obojętność, przejawiać zachowania sprzed momentu trudnego przeżycia (np. dorosła kobieta, która w relacjach z mężczyznami zachowuje się jak nastolatka);
 • harmonizuję i wzmacniam przepływ energii duchowej;
 • pracuję z potencjałem Duszy, jej mocnymi stronami z rodu i z wcieleń;
 • nawiguję spotkanie Duszy klienta z Duszami osób żyjących, dla poprawy jakości jego relacji interpersonalnych;
 • otrzymuję przekazy, rady i wskazówki dla klienta.

BALANS – UZDRAWIANIE ENEGERTYCZNE

Po-Moc
uzdrawianie – wzmacnianie
Sesje pojedyncze

Sposób pracy

W zależności od potrzeb i preferencji klienta proponuję trzy warianty pracy: na podstawie zdjęcia, na skypie lub stacjonarnie. Czas trwania standardowej sesji stacjonarnej wraz z rozmową: 90 min. Podczas sesji podróżuję do światów poza uzgodnioną rzeczywistością, w tym wymiarze spotykam się z klientem, a mówiąc bardziej precyzyjnie widzę jego energetyczny wymiar, to znaczy jego Duszę,

W przypadku sesji stacjonarnych w zależności od potrzeb klienta włączam do sesji techniki bodyworku Ma-uri oraz techniki REIKI – wariant pracy bezpośredniej.

W przypadku pracy na podstawie zdjęcia ustalam z klientem dzień i godzinę, w której zacznę pracować. W czasie trwania sesji, klient może zajmować się czynnościami życia codziennego z wykluczeniem: prowadzenia pojazdów mechanicznych, obsługi maszyn, prac na wysokości itp. – tę kwestię omawiam szczegółowo z klientem. Najlepiej jednak, by w trakcie sesji odpoczywał. Po sesji klient otrzymuje nagranie audio, ale ma także do wyboru dwa inne warianty: nagranie sesji + opracowanie sesji; nagranie sesji + spotkanie na skypie w celu omówienia przebiegu sesji i wyjaśnienia kluczowych wątków.

Warianty tematyczne

Po-MOC: praca z zakłóceniami i blokadami energetycznymi
Podczas sesji oczyszczam ciała subtelne z zakłóceń i blokadpowstałych w obecnym życiu, dziedziczonych z pokoleń lub niesionych z wcieleń oraz zamykam niedokończone historie, których konsekwencje obciążają aktualne życie, hamując ekspresję pełni potencjału i utrudniając wejście na ścieżkę powołania. Sesję kończy harmonizowanie i wzmacnianie przepływu energii życiowej.

Przyczyną zakłóceń i blokad w przepływie energii życiowej jest energia niskowibracyjnych emocji (np. żalu, rozpaczy, przerażenia, rozczarowania, itp.), które osadzają się w ciele energetycznym w wyniku nieprzepracowania (tłumienia, wypierania) trudnych, traumatycznych doświadczeń i przeżyć. Tłumione, wypierane trudne przeżycia i doświadczenia to niedokończone historie, w których uwięziona jest energia niskowibracyjnych emocji. By przywrócić swobodny przepływ energii życiowej, trzeba zamknąć historię, to znaczy uwolnić i uzdrowić uwięzioną w niej energię niskowibracyjnych emocji oraz zharmonizować przepływ energii w miejscu pierwotnego zakłócenia lub blokady.

Po-Moc: przywracanie jakości energii życiowej

Podczas sesji przywracam moc energii życiowej oraz odzyskuję utracone fragmenty ciała energetycznego (Duszy).

Przyczyny osłabienia mocy energii życiowej są wielorakie: życie w oderwaniu od powołania naszej Duszy, odniesionych ran emocjonalnych (odrzucenia, porzucenia, niesprawiedliwości, upokorzenie, zdrady), przebyte choroby, itp. Styl życia, trudne przeżycia i doświadczenia z obecnego życia lub innych wcieleń mogą również spowodować utratę fragmentu ciała energetycznego, lub aspektu Duszy. Utracony fragment z reguły odnajduję w momencie tamtego przeżycia lub doświadczenia albo po prostu w bezpiecznej przestrzeni światów poza uzgodnioną rzeczywistością. Fragment Duszy może także zostać „skradziony” przez kogoś, komu spodobały się jakości, które reprezentuje.

W efekcie osłabienia mocy stajemy się bardziej podatni na czynniki stresogenne i choroby, słabnie nasza ochota do życia i działania. Konsekwencją utraty fragmentu Duszy jest brak określonych jakości, np. motywacji do działania, radości życia, spontaniczności. Człowiek może mieć poczucie niekompletności, braku spełnienia, odczuwać apatię, obojętność, jakiś jego aspekt może zatrzymać się w rozwoju (np. dorosła kobieta, która w relacjach z mężczyznami zachowuje się jak nastolatka).

Po-Moc: wzmacnianie jakości energii życiowej
Podczas sesji pracuję z potencjałem Duszy, jej predyspozycjami, talentami i darami, które niesie z rodu i z różnych wcieleń. Zapraszam je do obecnego ziemskiego życia Duszy, by wsparły człowieka na jego ścieżce ku jedności ciała-emocji-umysłu-ducha, w rozwiązaniu konkretnego problemu lub w podjęciu określonego wyzwania.

BALANS – UZDRAWIANIE ENEGERTYCZNE