Twoja droga do pełni

TWOJA DROGA DO PEŁNI – to podejście dla osób, które chcą poznać praktykę podróży świadomości, by osobiście eksplorować światy poza uzgodnioną rzeczywistością, odkrywać i uzdrawiać przyczyny braku równowagi energetycznej, osłabienia mocy wewnętrznej, zakłóceń i blokad w przepływie energii życiowej, TWOJA DROGA DO PEŁNI – to również podejście dla osób, dla których potrzeba życia w poczuciu pełni i przepływu, wiąże się z potrzebą osobistego wzrostu, pogłębiania i poszerzania świadomości. W podejściu TWOJA DROGA DO PEŁNI zapraszam na Osobiste podróże świadomości, które wyrastają z nurtu neoszamańskiego.

Osobiste podróże świadomości
uzdrawianie – transformacja – wzrost

Sugerowany rytm spotkań: co dwa, maksymalnie trzy tygodnie.
Czas trwania standardowej sesji: 90 min.
Tryb pracy: stacjonarny, indywidualny

Podczas podróży świadomości:

  • otrzymujemy przekazy na temat naszych potrzeb, pragnień, przekonań, braków, lęków, misji i celu życiowego;
  • odkrywamy i uzdrawiamy źródłowe przyczyny, tego co ogranicza ekspresję pełni naszego potencjału;
  • uzdrawiamy lęki, traumy, ograniczające przekonania, niedokończone historie niesione z rodu i z wcieleń;
  • uzdrawiamy relacje ze sobą i z innymi;
  • odzyskujemy fragmenty utraconej energii i pełnię wewnętrznej mocy;
  • wzmacniamy jakości naszej wewnętrznej mocy;
  • odkrywamy i rozwijamy wewnętrzną mądrość;
  • pracujemy nad jednością ciała-emocji-umysłu-ducha.

Pierwsze spotkanie
Podczas pierwszego spotkania proszę o wykonanie prostych zadań, do których nie potrzeba żadnych specjalnych uzdolnień, przeprowadzam wywiad, rozmawiamy na temat potrzeb i oczekiwań klienta, metodyki wspólnej pracy, specyfiki podróży świadomości. W oparciu o zadania i wywiad uzgadniamy kierunki, ogólne cele, zagadnienia do wspólnej pracy i kolejne kroki. Podczas sesji Osobistych podróży świadomości jesteśmy zespołem: Ja nawiguję i wspieram klienta, a on aktywnie uczestniczy w procesie swojego uzdrawiania i rozwijania wewnętrznej mądrości.  

Klient podróżuje przez obszary swojego życia, w których potrzebuje wzmocnienia, przywrócenia poczucia przepływu i pełni. Pracuje z relacjami ze sobą, z innymi, ze światem.

W fazie pierwszej swojej drogi do pełni, klient podróżuje przede wszystkim, po to by odkryć i uzdrowić ograniczające go kody, programy i przekonania. Uczestniczy w odzyskiwaniu fragmentów swojej życiowej energii, które w wyniku traumatycznych przeżyć utknęły w różnych czasoprzestrzeniach oraz w przywracaniu pełni swojej mocy. W fazie drugiej podróżuje po nauki i wskazówki, pogłębia połączenie ze swoją głęboką intuicją i wewnętrzną mądrością.

Pierwsza podróż

W pierwszą podróż klient wyrusza, by spotkać się z osobistym przewodnikiem swojej Duszy – to on będzie towarzyszył mu w kolejnych podróżach po światach poza uzgodnioną rzeczywistością.

Nauki i wnioski płynące z odbytej podróży, wglądy których doświadcza, stają się punktem wyjścia do formułowania misji dla kolejnej podróży. W ten sposób wspólnie z klientem opracowujemy jego mapę podróży świadomości, określamy kierunki i trasę.