W PRZEPŁYWIE – ARTYKUŁY

Człowiek jako wielowymiarowa świadomość

Człowieka jest wielowymiarową indywidualną świadomość: eteryczną (cielesną), astralną (emocjonalną), mentalną i duchową. Każdy z wymiarów świadomości jest stanem energii, który wibruje w określonych dla siebie pasmach częstotliwości. Pasma przenikają się tworząc powiązane ze sobą aktywne wzorce energii odczuć cielesnych, emocji, uczuć, myśli, intuicji, wglądów, przeczuć, iluminacji. Wzorce te zapisane są w połączonych ze sobą ciałach […]

Czytaj dalej

Świadomość eteryczna

Aktywne wzorce energii odczuć ciała i z ciała wyrażają się w świadomości eterycznej (cielesnej) o rozproszonym charakterze, jej nośnikiem jest ciało eteryczne, które stanowi przyczynę ciała fizycznego. Inaczej mówiąc, ciało eteryczne nadaje strukturę ciału fizycznemu, jest jego energetycznym pierwowzorem – iskrą życiową z której powstaje materia ciała fizycznego. Odpowiada za witalność, twórcze siły życiowe, seksualność, […]

Czytaj dalej

Świadomość astralna

Aktywne wzorce emocji, uczuć i cech charakteru stwarzają świadomość astralną, której nośnikiem jest ciało astralne. Świadomość astralna ma męski i żeński charakter, ujawnia się wyraźniej, kiedy ciało fizyczne i eteryczne odpoczywają (np. w snach, podczas medytacji, podróży świadomości). Ciało astralne powiązane jest z czakrą splotu słonecznego i czakrą serca, magazynuje energie każdego rodzaju emocji, energie […]

Czytaj dalej

Świadomość mentalna

Świadomość mentalną tworzą energetyczne wzorce myśli, idei, przekonań, uprzedzeń, wartości, wierzeń, które decydują o treści i formach świata uzgodnionej rzeczywistości oraz światów poza uzgodnioną rzeczywistością. Są doskonałym nośnikiem informacji na temat poziomu świadomości w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Świadomość mentalna zapisana jest w ciele mentalnym powiązanym z czakrą gardła, trzeciego oka i częściowo z czakrą […]

Czytaj dalej

Świadomość duchowa

Świadomość duchowa (ponad-umysłowa) to stan energii duchowej, który wyraża się w cieleduchowym. Energia duchowa odpowiada za nasze połączenie z uniwersalnym, nielinearnym, twórczym polem świadomości, poczucie że jesteśmy czymś więcej niż tylko swoimi myślami, uczuciami, emocjami, odczuciami czy fizycznością, poczucie połączenia z innymi ludźmi, światem, wszechświatem, poczucie misji i celu, naszą potrzebę transcendencji. Nośnikiem energii duchowej […]

Czytaj dalej

Światy wielowymiarowej świadomości: uzgodniona rzeczywistość

Uzgodniona rzeczywistość, inaczej rzeczywistość przejawiona w materii, obejmuje: kulturę, prawa, wierzenia, normy moralne, nakazy i zakazy, fakty, naukę, codzienne doświadczenia, wszystko co uznajemy za prawdę obiektywną. To rzeczywistość „rodzajów”, „gatunków”, „typów”, „kategorii”. W tej rzeczywistości osoby i inne obiekty są całkowicie oddzielone od siebie, każdy ma swoiste dla siebie właściwości i rozwija w ich ramach […]

Czytaj dalej

Światy wielowymiarowej świadomości: Światy poza uzgodnioną rzeczywistością

Światy poza uzgodnioną rzeczywistością – inaczej światy duchowe – obejmują doświadczenia w stanach świadomości odmiennych od stanu czuwania. Psychologia procesu mówi o dwóch wymiarach światów poza uzgodnioną rzeczywistością: wymiarze pola snu (Kraina Snu) i wymiarze śnienia (Esencji) (Mindell, 2004). Wymiary te przenikają się wzajemnie współtworząc duchowe światy. Kraina Snów „obejmuje sny, fantazje, wizje, niecodzienne doznania i […]

Czytaj dalej

Podróż świadomości

Podróżą świadomości określam wywodzące się z tradycji podróży szamańskiej  doświadczenie świata poza uzgodnioną rzeczywistością wywołane przez bębnienie w rytmie 200-220 uderzeń na minutę. Pod jego wpływem w korze słuchowej mózgu powstają fale o częstotliwości alfa i theta, które oddziałują na ciało fizyczne i ciała subtelne. Akcja serca spowalnia, oddech się pogłębia, napięcie mięśni rozluźnia, a […]

Czytaj dalej

Osobisty przewodnik Duszy: Dajmon

Koncepcja osobistego przewodnika Duszy wywodzi się z platońskiej idei, że każdy człowiek przychodzi na świat wezwany. Przed narodzeniem otrzymuje osobistego dajmona, po to by Dusza mogła na ziemi podążać ścieżką swojego powołania. Dusza i jej przewodnik – dajmon tworzą jedność. Niestety po narodzinach zapominamy o tym.  W psychologii C.G. Junga dajmon to archetyp naszego wewnętrznego […]

Czytaj dalej

Rany emocjonalne: odrzucenie, porzucenie, niesprawiedliwość, upokorzenia, zdrada

Czytaj dalej

System uzdrawiania MA- URI

Czytaj dalej

System uzdrawiania REIKI

Czytaj dalej

Neoszamanizm

Czytaj dalej